måndag 12 oktober 2009

Andja och Jozo ur "Hamlet i Gödselby"

Vi har jobbat med ett par scener
ur "Hamlet i Gödselby" av Ivo Bresan.
Andja har bett Jozo träffa henne.
De är förälskade i varann.
Jozo får reda på att de ska spela Amlet och Omelia
i kooperativets teaterföreställning.
Sex par elever arbetar med scenen, var och en på sitt sätt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar